5.آیا طبیعیست که مدفوع نوزاد من شل و رقیق است؟

اپلیکیشن راهنمای مادران

  • 5.آیا طبیعیست که مدفوع نوزاد من شل و رقیق است؟
  • 5.آیا طبیعیست که مدفوع نوزاد من شل و رقیق است؟
  • 5.آیا طبیعیست که مدفوع نوزاد من شل و رقیق است؟
پاسخ:

دیوید گیلر متخصص اطفال چنین پاسخ می دهد:
برای نوزادان طبیعیست که اغلب مدفوع آبکی دفع کنند. روده های نوزادان نمی تواند غذا را به خوبی جذب کند و به همین دلیل مقدار زیادی از آن به مدفوع راه یافته و دفع می شود. بعد از گذشت چند ماه، سیستم جذب قوی تر می شود و نتیجه آن سفت تر شدن مدفوع کودک خواهد بود.  اما تا زمانی که کودکتان هشیار است، به اندازه کافی شیر می خورد و اغلب پوشکش را خیس می کند، از تغذیه خود به میزانی مایعات دریافت می کند که شما نگران کم آبی بدنش نباشید.

دسته بندی مقالات
3b

  • نگرانی های رفتاری
  • نگرانی های رشدی
  • نگرانی های سلامت
  • نومادران

سایر مطالب