سوالات بچه داری

5b
3b
7b

در این قسمت با عنوان «آیا طبیعیست…» ۲۷ سوال که دغدغه عمومی مادراست در چهار طبقه بندی «نگرانی های رفتاری»،«نگرانی های رشد»،«نگرانی های سلامت» و «نومادران»مطرح میشه و متخصصان برجسته جهانی به این سوال ها پاسخ میدن.

مهمه بدونین که پاسخ این سوال ها در حد بله و خیر نیست و مطالب تکمیلی ای که توی جواب ها مطرح میشه به شما کمک زیادی میکنه تا دانش مادری خودتون رو زیاد کنین و بر مشکلات این دوران غلبه کنین.

بعضی از این سوالات رو میتونین در لیست زیر ببینین:
آیا حسادت کودک من طبیعیه؟
آیا طبیعیه که کودک من آب حمام رو میخوره؟
آیا طبیعیه بچم با چشم باز میخوابه؟

آیا طبیعیه که بچم مدام گریه میکنه؟
آیا چهاردست و پارفتن به صورت دنده عقب طبیعیه؟
آیا طبیعیه که کودکم سنیه خیز نمیره؟
آیا طبیعه که بچم هنوز راه نمیره؟

دیدن لکه خون در پوشک نوزاد طبیعیه؟
این طبیعیه که بچم شصتش رو میمکه؟
این طبیعیه که کودکم همیشه سکسکه میکنه؟

آیا ریزش موی من پس از زایمان طبیعیه؟
آیا طبیعیه که هنگام شنیدن صدای گریه فرزندم ، از سینم شیر ترشح میشه؟
آیا از دست دادن آزادی های دوران قبل از مادری طبیعیه؟